Tüm Koleksiyonlar
İzin Yönetimi
İzin Kuralları
Çalışanlarınızın İzin Özeti detaylarını tanımlayalım.
Çalışanlarınızın İzin Özeti detaylarını tanımlayalım.

Çalışanlarınızın izin kazanışlarını, detayları ve özetlerini beraber tanımlayalım!

Asuman Saltıkçıoğlu avatar
Yazar: Asuman Saltıkçıoğlu
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Yıllık izin ya da kanundaki adıyla yıllık ücretli izin, işçinin en temel haklarından biridir. Bir hak olmasının yanında, kanunla korunan, işveren tarafından işçiden alınması ya da işçi tarafından vazgeçilmesi mümkün olmayan bir izin türüdür.

Yıllık izne hak kazanmanın ilk ve en temel koşulu işçinin aynı işyerinde topalm 1 yıl süreyle çalışmış olmasıdır. Bu kural İş Kanunu'nda belirlenmiş azami süreyi ifade eder. İş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmelerine konan maddeler ya da tarafların anlaşması ile bu süre daha az olabilir. Bu ifade ile birlikte Kolay İK içerisinde İzin Kuralları ve Türleri'nizi oluşturabilmekte ve kazanma şeklini size uygun şekilde düzenleyebilmektesiniz.

Çalışanınızın hak kazanmış olduğu yıllık izinleri sistemimiz üzerinde takip edebilmektesiniz. Çalışan kartında yer alan izin sekmesinde "Özet" bölümü, ilgili bilgilerin yer aldığı alandır.

Burada yer alan anlamları sırası ile açıklamak gerekir ise;

 1. İzne Esas Hak Ediş Tarihi: Çalışanın izin kuralında belirtildiği hak ediş yılıdır.

  *Çalışanın izin hak edişinin başlangıç tarihidir.

 2. Kıdem Yılı: Çalışanın toplam çalışma yılıdır.

 3. Sonraki İzin Hak Ediş Tarihi: Bir sonraki dönemde iznini hak edeceği yıldır.

  *Bulunduğumuz yılda bir sonraki hakediş tarihini gösterir.

 4. Etkin Ücretsiz İzinler: İzin kuralınızda açtığınız ayara göre ücretsiz izinlerin hak ediş dönemini etkileyen izin sayısıdır.

 5. Kullanılabilir İzin Bakiyesi: Çalışanın güncel izin bakiyesidir.

 6. Güncel Hak Ediş Dönemi: Çalışanın bulunduğumuz yıl ve bir sonraki yıl arasında izin hak ediş döneminidir.

  *Güncel olarak izin hak ettiği tarih aralığını gösterir.

 7. Toplam Hak Edilen: Çalışanın, çalıştığı süre boyunca hak ettiği toplam izin bakiyesidir.

 8. Toplam Kullanılan: Çalışanın kullandığı güncel izin bakiyesidir. Dönemdeki İleri Tarihli İzinler buraya dahil edilmez.

 9. Dönemdeki İleri Tarihli Onaylanmış İzinler: İleri tarihli ve onaylanmış izin bakiyesini gösterir. Kullanılabilir izin bakiyesinden düşülür.

 10. Son dönemde Hakedilen: Çalışanın en son hak ediş döneminde kazandığı izin hakkıdır.

 11. Dönemde kullanılan: Çalışanın son hak ediş döneminde kullandığı izin/izinlerdir.

 12. Sonraki Dönem Onaylanmış İzinler: Çalışanın güncel hak ediş döneminden sonraki döneme denk gelen ve onaylanan izinleridir. Örnek olarak; çalışanın güncel hak ediş dönemi 15 Ocak 2023-14 Ocak 2024 ise 14 Ocak 2024'den sonra alınan ve onaylanan izinler bu kısmında görüntülenir.

 13. Toplam Devreden İzin: Çalışanın bir önceki yılı anlamını taşımamaktadır. Yasal İzin Kuralınız'da, izin hak edişleri bir sonraki yıllara devrettiği için, bu devrediş anlamı aslında çalışanın işe başladığı tarihten itibaren devredilmeş olan toplam izinler demektir. Her kullanmadığı izinler, toplanıp bir sonraki yıla aktarılır.

 14. Kullanılabilir Devreden: Çalışanın bir önceki yılında elinde kalan bakiyesini temsil etmektedir. Kalan izni şu anki çalışma yılına aktarılır.

 15. Devir Kayıpları: Toplam kaybedilen izin hakkıdır. Buradaki bilgiler, İzin Kuralınız'da yer alan "Devretme" bölümünden gelmektedir. Bu alanda limitsiz kullanım gerçekleştiriyor iseniz, devir kayıplarınız sıfır görünür.

*Devretme kuralı kullanılıyor ise geçerlidir.

İzin Kuralları ve ilgili konular için buradaki destek yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler; izin yönetimi, izin detayları, bu yıl kullanılan, devir, devreden izin, bakiye

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?