Tüm Koleksiyonlar
Talentics
Ayarlar
Aday etiketlerinizi oluşturun.
Aday etiketlerinizi oluşturun.

Adayları etiketleyin.

Ahmet Öztürk avatar
Yazar: Ahmet Öztürk
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Geleneksel filtreleme seçeneklerinin dışında adayları taramanızı hızlandıracak, adayların kendilerini tanımladıkları seçimlere göre öne çıkmalarını sağlayacak bir filtreleme yöntemini tanıyacağız.

  1. "Ayarlar" menüsünden "Etiketler" bölümüne gidin.

  2. Adaylara uygulamak istediğiniz etiketleri tanımlayın.

Etiketlerin birinci kullanımı:

Adaylar için oluşturduğunuz etiketleri adayların kartlarından seçebileceksiniz ve aday filtreleri kısmında "Etikete göre" filtreleme yapabileceksiniz.

Etiketlerin ikinci kullanımı:

İlanınıza özel olarak başvuru formuna eklediğiniz sorulardaki cevaplara göre adayların kendi kendini etiketlemesini sağlayın. Örneğin; adayın PHP bilgi seviyesini 3 seçenekli olar sorabilir ve bu seçeneklere göre adayın kendisini iyi - orta - başlangıç olarak etiketlemesini sağlayabilirsiniz.

Bu işlemi tamamladığımızda başvuru yapan adayları PHP seviyelerine göre filtreleyebilmiş olacağız.

Anahtar Kelimeler: Etiketler, aday etiketleri

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?