Tüm Koleksiyonlar
Talentics
Ayarlar
Talentics: Kullanıcıları yetkilendirin
Talentics: Kullanıcıları yetkilendirin

Farklı yetki türlerine göre katılımcı bir işe alım süreci tasarlayın.

Ahmet Öztürk avatar
Yazar: Ahmet Öztürk
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Ayarlar -> Kullanıcılar -> + tıklayarak kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Talentics'te birçok yetkilendirme türü göreceğiz. Bu yetkilendirmelere göre katılımcı işe alım sürecimizi kurabileceğiz.

Rol →

Yetki

Super Admin

Admin

Team Member

Limited Team Member

Interviewer

Ayarlara Erişim

Yeni kişileri davet etme ve yetkilerini yönetme

Diğer kullanıcıların takvimine erişim ve düzenleme

Geri bildirim ve form şablonlarını düzenleme

E-posta şablonlarını düzenleme

İş ilanı oluşturma

Adayları görme, listeleme, yeni aday ekleme

✓*¹

Geri bildirim formu doldurabilme

Hassas veri olarak işaretlenen alanlara erişim

✓*²

✓*²

✓*²

İlan Yayınlarken yapılan seçimlerin yetki karşılıkları:

(✓*¹) Limited Team Member yetkisi olduğu ilanlardaki adayları görebilir, listeleyebilir ve aday ekleyebilir.

(✓*²) Team Member, Limited Team Member ve Interviewer rolündeki kullanıcılar eğer kullanıcı ekleme ekranında yer alan "Hassas verileri görüntüleyebilir." ayarı açık olursa genel başvuru sorularında, ilana özel başvuru sorularında, geribildirim ve form şablonlarında seçilen sensitive information (hassas bilgi) bilgilerine erişebilir.

Kariyer Sitesi Düzenleme

Eğer kariyer sitenizi düzenlemek için birini atamak isterseniz onu "Interviewer" olarak ekleyin. Bu kişi adaylar, ilanlar ve diğer ayarlarınıza erişemeyecektir.

Anahtar Kelimeler: talentics roller, hassas bilgi, sensitive data.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?