Tüm Koleksiyonlar
Performans Değerlendirme
Yetkinlik Değerlendirme
Değerlendirmede soru için yorum, kişiler için not yazma
Değerlendirmede soru için yorum, kişiler için not yazma
Deniz Kocadağ avatar
Yazar: Deniz Kocadağ
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Yetkinlik değerlendirmesinde sorulara yorum yazılabilmesi için, değerlendirmenizi kurgularken soruya yorum eklenebilsin seçeneğini aktif etmelisiniz.

Yorum yazıldıktan sonra kaydedilmelidir. Sistem yöneticisi, bu yorumu alacağı excel sonuç raporunda görebilir.

Kişiyle ilgili genel değerlendirme Notlar alanına girilmeli ve kaydedilmelidir. Sistem yöneticisi bu notları, alacağı Bireysel PDF raporunda görebilir.

Değerlendirme raporlarına ulaşmak için; Performans değerlendirme raporlarına nasıl ulaşırım? yazısından faydalanabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: performans değerlendirme, pd

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?