Tüm Koleksiyonlar
Raporlar
Çalışan
Çalışan kategorisinde hangi raporları oluşturabilirim?
Çalışan kategorisinde hangi raporları oluşturabilirim?

Çalışan kategorisinde kolaylıkla rapor oluşturabilirsiniz.

Tunca Üçer avatar
Yazar: Tunca Üçer
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

"Raporlar" bölümünde yer alan "Çalışanlar" kategorisindeki raporlardan alabileceğiniz bilgiler:

 1. Yaş Dağılımı : Belirli yaş aralıklarında kaç çalışanınız olduğunu gösteren bir grafiği içerir.

 2. Cinsiyet Dağılımı : çalışanların cinsiyet dağılımını gösteren bir pasta grafik ve çalışan ad,soyad, kimlik numarası, cinsiyet ve yaş bilgilerinin listesini içerir.

 3.  Askerlik Durumu Dağılımı : çalışanlarınızın askerlik durumu dağılımını gösteren bir pasta grafik ve çalışan ad, soyad, kimlik numarası, askerlik durumu, cinsiyet, yaş ve tecil tarihi bilgilerinin listesini içerir.

 4. Eğitim Durumları: Çalışan ad, soyad,  kimlik numarası ve eğitim durumu bilgilerini içerir.

 5. Engelli Çalışan Listesi: Ad, soyad, kimlik numarası, iş e-postası, işe başlama tarihi, şirket, şube,departman, unvan ve engellilik derecesi bilgilerini içerir.

 6. Çalışan Listesi: Ad, soyad, kimlik numarası, işe başlama tarihi, şirket, şube, departman ve unvan bilgilerini içerir.

 7. Doğum Günü Raporu: Ad, soyad, kimlik numarası, doğum tarihi ve yaş bilgilerini içerir.

 8. Eğitim Bilgileri : Kolay İK'da kaydı bulunan tüm eğitimlerinizin başlığı altında o eğitime dahil olan çalışanların ad-soyad, eğitimin tamamlanma tarihi ve eğitim tamamlanma durumu bilgilerini içerir.

 9. Birim Dağılımı : Şirket, departman, şube, unvan bazlı her birimde kaç çalışanın bulunduğunu gösteren pasta grafik ve listeler içerir. Birim yetkilendirme kullanıyor iseniz, ilgili birimlerde yetkilendirilen kişiler de görüntülenir.

 10. Kan Grubu Dağılımı : Ad, soyad, kimlik numarası kan grubu, telefon, şirket, şube, departman ve unvan bilgilerini içerir.

 11. Özel Alanlar : Ad, soyad, kimlik numarası, işe giriş tarihi ve özel alanlar bölümünde oluşturmuş olduğunuz tüm başlıkların bilgilerini içerir.

 12. Çalışma Takvimi Raporu: Ad, soyad, kimlik numarası, erişim türü, çalışanın yöneticisi ve atanmış çalışma takvimi bilgilerini içerir.

Eğer hazır raporlar sizin için yeterli değilse "Kendin Oluştur" özelliği ile dilediğiniz raporu oluşturabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: yaş, cinsiyet, askerlik, eğitim, engelli çalışan, doğum günü, çalışan eğitim, birim dağılımı, kan grubu, özel alanlar, çalışma takvimi, çalışan rapor

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?