Sayısal/Metinsel Skala Farkı Nedir?

Hedeflerinize göre skala oluşturabilirsiniz

Deniz Kocadağ avatar
Yazar: Deniz Kocadağ
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

Metinsel bir skala oluştururken Değer alanına metinsel veya sayısal ifadeler yazabilirsiniz;

Örnek 1: Metinsel ifadeler

Örnek 2:

Örnek 3:

Sayısal bir skalada Değer alanına sadece sayısal ifadeler yazabilirsiniz;

Örnek 4:

Yukarıda örnek 3 (metinsel) ve örnek 4 (sayısal) aynı puan ve değerlere sahip, hedef sonucunu giren kişi 300 birimlik satış için her iki skalada 3 puan alacak.

Peki bu skalalara göre kişi 250 birimlik bir satış gerçekleştirseydi kaç puan alırdı?

Sayısal skalada, skalada yer almayan değerler orantılı olarak puan karşılığı alır.

Metinsel skalada, bu değerin herhangi bir puan karşılığı yoktur. Sadece skalada belirtilen değerler için puan alınabilir.

Hedef Skalanızı oluşturmak için buradaki yazıyı inceleyebilirsiniz: Hedef skalası nasıl oluşturulur?

Anahtar Kelimeler; skala, hedef, performans

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?