Ekim 2018 (1 - 15 Ekim)

 • Performans Değerlendirme uygulamasında geliştirmeler yapıldı. Bunlar;
  1- Yayınla sayfasına sıralama özelliği ve arama kutusu eklendi.
  2- Devam eden bir değerlendirmeden çalışanların silinmesi ve değerlendirecek kişilerin değiştirilmesi aksiyonları eklendi.
 • Harcamalara fişlerin dosya olarak eklenmesi özelliği getirildi.
 • Sol taraftaki barda yer alan canlı destek sekmesi ve içerikleri güncellendi.
  1- Artık çalışanlarda destek şifresi oluşturup canlı yardım ekibimizden hızlıca destek alabiliyorlar.
  2-Destek sayfasına ulaşım bağlantısı eklendi.

Eylül 2018 (16 - 30 Eylül)

 • Çalışanların kendi bordrolarını görebilmeleri özelliği eklendi.
 • Talep edilmiş ama henüz onaylanmamış izinler için hatırlatma mailleri gönderilmeye başlandı.
 • Gizlilik Ayarları sayfası "Erişim Ayarları" olarak güncellendi, işleyiş ve metin değişiklikleri yapıldı.
 • Çalışanların organizasyon şemasını görebilmeleri özelliği eklendi.
 • Bordro uygulamasında geliştirmeler yapıldı, çalışan isimleri ve teşvikler satırları sabit hale getirildi.

Eylül 2018 (1 - 15 Eylül)

 • Çalışan Detay > İzinler sayfasına "yıl" ve "izin türü" filtreleri eklendi.
 • Toplu İşlemler'e "Eğitim Ekle" seçeneği eklendi. Böylece birim bazlı filtre uygulayarak birden fazla çalışana aynı anda eğitim ekleniyor.
 • Çalışan Detay > Gelen, Kişisel ve Diğer Bilgiler sayfalarına değişiklikler kaydedilmeden çıkılmak istendiğinde uyarı penceresi eklendi.
 • Çalışma Takvimi güncellendi. Daha kolay mesai planlanabilmesi için "Gün Başı, Gün Sonu" seçenekleri eklendi.

Ağustos 2018 (16 - 31 Ağustos)

 • İngilizce dili hayata geçirildi. 
 • Organizasyon Şeması'nda geliştirmeler yapıldı. Şirket bazlı şema oluşturulması özelliği eklendi.
 • Performans Değerlendirme uygulaması Yetkinlikler ve Hedefler sayfalarına arama özelliği eklendi.

Ağustos 2018 (1 - 15 Ağustos)

 • İzinlerin saatlik hesaplanması özelliği her bir izin türü için ayrıldı. Böylece istenilen izin türü günlük istenilen izin türü saatlik olarak hesaplanabiliyor.
 • Dosyalar uygulamasına toplu dosya aktarımı ve sürükle bırak özelliği eklendi.
 • İzin hakedişi hesaplamalarında yılbaşı baz alınması özelliği eklendi. Bu sayede isteyen kullanıcılarımız çalışanların izin hakedişlerini isterlerse işe giriş tarihini baz alarak isterlerse yılın ilk günü baz alarak hesaplayacaklar.
 • Login ve parola sıfırlama ekranlarına "göster & gizle" aksiyonu eklendi.

Temmuz 2018 (16-31 Temmuz)

 • Performans Değerlendirme uygulamasına iki yeni özellik eklendi.
       1- "Yetkinlikler" sayfası. Artık bir değerlendirmeye değerlendirici olarak dahil edilen çalışanlar Kolay İK hesaplarına girerek "Uygulamalar > Performans Değerlendirme > İlgili değerlendirme > Yetkinlikler" adımları üzerinden yetkinlik formuna ulaşarak, soruları cevaplayacaklar.
      2- Ara değerlendirme yapılırken oluşturulmuş değerlendirmelerin aynı kişi, yetkinlikler ve ayarlarla (yetkinliklere verilen cevaplar ve hedeflere verilen puanlar hariç) kopyalanması sağlandı. 
 • Raporlarda geliştirmeler yapıldı.
     1- Cinsiyet dağılımı, askerlik durumu ve aylık maliyet raporlarına excel dosyası indirme seçeneği eklendi.
     2- Tüm raporlarda ad ve soyad bilgisinin ayrı kolonlarda gösterilmesi sağlandı.
     3- Tüm raporlara TC kimlik numarası kolonu eklendi.
 • Sistemden gönderilen maillerin tamamı İngilizce diline de çevrildi.
 • Kişi seçim alanlarında aratılan kişinin avatarının görünmesi sağlandı.
 • Çalışan taleplerinin sınırlandırılması, çalışanların hangi taleplerde (avans, harcama, fazla mesai, izin ve vize) bulunabileceğinin belirlenmesi sağlandı.
     - "Ayarlar > Sistem Ayarları > Talep Ayarları" adımları izlenerek ulaşılabilir.
 • Takvim sayfasına filtre eklendi. Bu sayede sadece seçilen etkinlik türlerinin görünmesi sağlandı.

Temmuz 2018 (1-15 Temmuz)

 • Anasayfadaki Çalışan Dağılımı Tablosuna yeni filtreler ( yaş, cinsiyet, birim) eklendi.
 • Sistemdeki tüm kişi seçim ekranlarında aratılan kişilerin fotoğraflarının görünmesi sağlandı.
 • Kolay İK üzerinden bir bildirim geldiğinde tarayıcı üzerindeki Kolay İK tabında bildirimlerin sayısal gösterimi sağlandı.
 • Şirket Yapısı modulü hayata geçirildi. Kullanıcılarımızın kendi isteklerine göre esnek bir şekilde şirket yapılarını kurgulamaları sağlandı.
 • Bordro uygulamasına Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı hesaplamaları eklendi.
 • Sistem üzerinde yer alan filtreleme yapısı geliştirildi. Ulaşılmak istenen birimler için spesifik filtreler uygulanabilir hale getirildi.

Haziran 2018 (16-30 Haziran)

 • Onay sürecinde yer alan bir kişi talepte bulunduğu zaman sürecin kendisini atlayarak devam etmesi sağlandı.
 • Sisteme yeni iki rapor eklendi: Çalışma Takvimi Raporu ile çalışanlara hangi çalışma takviminin tanımlandığının görüntülenmesi sağlandı. İzin Kuralı Raporu ile çalışanlara hangi izin kuralının tanımlandığının görüntülenmesi sağlandı.
 • Bordro uygulamasına Özel Sağlık Sigortası (istisna) hesaplamaları eklendi.
 • İngilizce dil geliştirmeleri eklendi.

Haziran 2018 (1-15 Haziran)

 • Dosyalar uygulamasına yüklenen dosyalar için virüs kontrolü yapılarak güvenlilik durumları kontrol edilmeye, zararlı bir içerik mevcut ise dosya yüklenmeyerek uyarı ile bilgilendirilmeye başlandı. 
 • Parola sıfırlama süreçleri geliştirildi. Gönderilen parola sıfırlama e-postasından sonra 15 dakika içinde tekrar gönderilmemesi, en son gönderilen parola sıfırlama e-postasının geçerli olması ve diğerlerinin geçersiz olması sağlandı.
 • Hesap giriş sayfasında, hesap süresinin dolmasından 3 gün öncesinden başlayarak günlük olarak uyarı bildirimleriyle kullanıcıların bilgilendirilmesi sağlandı.
 • Mobil site güncelleme ve geliştirme çalışmaları devam etti.
 • Parola oluştururken minimum karakter sınırlaması 8 karaktere çıkarıldı.

 Mayıs 2018 (16-31 Mayıs)

 • Çalışanlara iletilen izin onaylandı e-postasına izin formu .pdf olarak eklendi.
 • Takvim uygulamasında her etkinlik türü ayrı renk olarak gösterilmeye başlandı.
 • Sistem üzerindeki tüm tarih seçim alanları ve izin talep ekranı güncellenerek daha kolay bir arayüze kavuştu.
 • Internet Explorer geliştirmeleri devam etti. Bu kapsamda yapılan işlemlerin ardından Kolay İK'nın Internet Explorer'daki hızı 3 katına çıkarıldı.
 • Çalışan kartlarının sağ üst köşesinden ulaşılacak şekilde kısa yol özellikleri (yeni sekmede aç, avans-harcama-izin ekle) eklendi.
 • Sistem üzerinde yer alan tüm tablolara artan-azalan olarak sıralama özelliği eklendi.

Mayıs 2018 (1-15 Mayıs)

 • Departman ve şube yöneticilerinin de çalışanların maaş bilgisine erişmesi sağlandı. Ayarlar sekmesinden Şube/Departman yöneticisi çalışanların ödeme ve maaş bilgilerine erişebilsin seçeneğine bağlandı.
 • Performans Değerlendirme uygulaması kişi seçimi sayfasındaki hızlı tanımlamalar özelliği hızlı ayarlar olarak güncellendi ve yapılan işlemler çoğaltıldı. Toplu hedef ve yetkinlik kişi seçim aksiyonları eklendi.
 • Çalışanlara gönderilen parola belirleme ve davetiye maillerinin geçerlilik süresi 24 saatten 48 saate çıkarıldı.
 • Çalışanlara eklenen ödemeler bordro ile bağlanarak gerekli hesaplamaların eksiksiz yapılması sağlandı.
 • Organizasyon şemasına yazdırma özelliği eklendi.
 • Cep Telefonu ve İş Telefonu alanlarına Fransa, İngiltere ve Türkiye formatları eklenerek ülke kodlarının otomatik gelmesi sağlandı.

Nisan 2018 (16-30 Nisan)

 • Sağ üstte yazan isim bilgisi içindeki aksiyon işlemleri sol alt köşeye alındı.
 • Sağ üst köşedeki talep butonunun yanına sık kullanılan 3 uygulamaya erişim butonu koyuldu.
 • Parola belirleme özel ayarları (en az 1 büyük ve küçük harf, 1 özel karakter, minimum karakter limiti) eklendi.
 • Organizasyon şeması görsel olarak güncellenerek alt yapısı değiştirildi.

Nisan 2018 (1-15 Nisan)

 • Performans Değerlendirme uygulamasına hedef ve yetkinlik bazlı bilgi raporları eklendi.
 • Performans Değerlendirme uygulamasında hedef durumlarının kullanıcı tarafından güncellenmesi ve süreçlerin baştan başlatılması sağlandı.
 • Sistemde var olan izin kuralında kıdemlerin ve izin hesaplamalarının son yasa değişikliklerine göre güncellenmesi gerçekleştirildi.
 • Kolay İK mobil sitemizde birçok geliştirme (aksiyon işlemleri, yeni sekmelerin eklenmesi vb.) yapıldı.

Mart 2018 (16-31 Mart)

 • Çalışan ve yöneticilere yıl dönümü e-postası iletilmeye başlandı.
 • Sistemde yer alan raporlara yeni bilgi alanları (askerlik durum raporu, cinsiyet raporu vb.) eklenerek çeşitlilik artırıldı.
 • Performans Değerlendirme uygulamasına İşlemler seçeneği eklenerek oluşturulan değerlendirmelerin sürelerinin değiştirilmesi sağlandı.
 • Bordro ön yüzünde düzenleme ve geliştirmeler yapılmaya devam edildi.
 • İngilizce dil desteği alt yapısı tamamlandı.

Mart 2018 (1-16 Mart)

 • Anadolu Hayat Emeklilik uygulaması yayına alındı.
 • Sistem altyapısı bir üst sürüme geçirilerek işlem hızı 3 kat arttırıldı.
 • Performans Değerlendirme uygulamasında Kurulum Sihirbazı ve birçok yeni özellik hayata geçirildi.

Şubat 2018 (12-28 Şubat)

 • Bordro uygulaması tüm Kolay İK süreçleri ile entegre edildi.
 • Veri aktarım dosyasına yeni bilgi alanları (yönetici, yönetici TCKN, kan grubu, özel alanlar ile istenilen tüm bilgi girişleri) eklendi.
 • Şube ve alt şubeler birbirine bağlanarak şube yöneticilerinin alt şubedeki çalışanlara da erişmesi sağlandı.
 • İşten çıkış nedenleri SGK'ya uygun hale getirildi.

Şubat 2018 (1-11 Şubat)

 • Kolay İK giriş sayfasında e-postalardaki büyük/küçük harf duyarlılığı kaldırıldı.
 • Geçmiş tarihli ödemelerin de Akbank uygulaması ile ödenebilmesi sağlandı.
 • Çalışan-Kişisel Bilgiler sayfasına Kan Grubu alanı eklendi.

Ocak 2018 (15-31 Ocak)

 • Akbank ile maaş ödeme ve Bordro uygulaması birlikte çalışır duruma getirildi.
 • Sistem ön yüzünde iyileştirme ve geliştirmeler yapıldı.
 • Performans Değerlendirme uygulamasında yapılacak yenilikler ve şu anki işlevler için sistem altyapısı uygun hale getirildi.
 • Profil fotoğrafı olmayan çalışanların isim-soyisim baş harfleriyle renkli avatar oluşması özelliği (letter avatar) eklendi.

Ocak 2018 (1-14 Ocak)

 • Sistem alt yapısını hızlandıracak yeni teknoloji güncellemeleri gerçekleştirildi.
 • İzin uygulamasında köklü değişiklikler yapılarak birçok yeni özellik eklendi.

Aralık 2017

 • Bordro uygulamasındaki AGİ hesaplamasına evli ve çocuklu çalışanlar dahil edildi.
 • Performans Değerlendirme uygulamasında köklü bir geliştirme yapılarak çalışanların kendi hedeflerini belirleyip, yöneticilerine iletmeleri sağlandı.
 • Veri aktarım uygulamasında geliştirmeler yapıldı.


Kasım 2017

 • Kolay İK arayüzü yenilendi.
 • Yenilenen arayüz ile beraber arka planda kullanılan teknolojilerde de yükseltmeler yapıldı.
 • Çalışan envanter listesi için veri aktarım şablonu geliştirildi.
 • Bordro kullanıcılarına özel yapılan Akbank entegrasyonu ile maaşlar 3 tıkla ödenebilir hale geldi.


Ekim 2017 

 • Her gün için farklı mesai saatleri belirlenebilen çalışma takvimleri tamamlandı.
 • İşlem Geçmişi uygulamasına yeni özellikler getirildi.
 • Çalışan Özlük Bilgileri detaylandırıldı.

Eylül 2017

 • Geçmiş izinler için toplu veri aktarım şablonu geliştirildi.
 • NN Hayat ve Emeklilik ile entegre otomatik katılım sistemi uygulaması canlıya alındı.
 • E-posta ile yapılan bildirimler Kolay İK'ya taşındı ve Bildirimler uygulaması hayata geçirildi.
 • Kolay İK aktivite takibinin yapıldığı İşlem Geçmişi uygulaması tamamlandı.
 • İzin onay süreçleri için varsayılan süreç tanımlayabilme ve onay sırasının kimde olduğunu görüntüleyebilme tercihleri tanımlandı.

Ağustos 2017

 • Performans Değerlendirme ikinci versiyonu kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda güncellendi ve geliştirildi.
 • Hatırlatma e-postalarının çeşitliliği artırıldı.
 • Giriş paneli taşı-bırak ile özelleştirilebilir hale geldi.
 • Özlük bilgileri ve çalışan kartlarına yeni alanlar eklendi.
 • Rapor tablolarındaki veriler kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlendi.

Temmuz 2017

 • İKamp 2017 başarı ile tamamlandı.
 • Performans Değerlendirme uygulaması Hedefler sekmesini içeren ikinci versiyona yükseltildi.
 • Bildirim e-postaları içerik ve format olarak yenilendi.
 • Finansal ve idari raporlar geliştirildi.
 • Mevzuattaki güncellemeler doğrultusunda izin türleri düzenlendi.
 • Masraf dokümanları (avans ve harcama) için yazdırma seçeneği eklendi.

Kolay İK küçük bir ekip ile 2014'te geliştirilmeye başlandı. O zamandan bugüne hem Kolay İK kullanıcılarının hem de ekip arkadaşlarımızın sayısı arttı. Bugün toplam 43 kişilik bir ekip olarak ürünümüzü geliştiriyor, her gün yepyeni özellikler ekliyoruz.

Bu geliştirmelerin bir yerde listesi olsun istedik ve "Yeni Ne Var?" kayıtlarını Temmuz 2017'den itibaren tutmaya başladık!

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?